Služby

Zelená úsporám

S účinností od 17.8.2009 platí nová směrnice, která upravuje podmíny programu. Nové podmínky jsou již zapracovány na této stránce.


 Formulář pro nezávazné posouzení ZDE


Od dubna roku 2009 připravilo Ministerstvo životního prostředí České republiky dotační program Zelená úsporám.  Vypracujeme Vám potřebný posudek a poradíme s vyplněním žádosti o dotace.  

 

Program je zaměřen na podporu úspor energie a využívání obnovitelných zdrojů v obytných domech, tak aby došlo ke snížení provozních nákladů pro domácnosti. Program je určen pro vlastníky rodinných a bytových domů. Do programu se můžou zapojit jak  fyzické tak i právnické osoby. Jedná se o nárokovou dotaci s možností podání žádosti před realizací investice. Pokud bude dotace přiznána, žadatel obdrží právně závazné rozhodnutí o podpoře a dotační prostředky budou pro něj rezervovány do určitého data. Po doložení realizace opatření pak žadatel neprodleně obdrží prostředky na svůj účet. Program bude trvat do roku 2012 a během tohoto období bude rozděleno na dotacích 25 mld. Kč.

 

Oblasti podpory
A. Úspory energie na vytápění (zateplování)

    A.1 Komplexní zateplení obálky budovy

    A.2 Dílčí opatření

B. Nová výstavba v pasivním energetickém standardu
C. Využití obnovitelných zdrojů energie pro vytápění a ohřev teplé vody
D. Dotační bonus pro vybrané kombinace opatření

 

A1 Komplexní zateplení obálky budovy
Je nutné dosažení měrné potřeby tepla na vytápění 55 kWh/m2 u bytových domů (BD) a 70 kWh/m2 u rodinných domů (RD) a minimální úspora musí být alespoň 40 % oproti stavu před realizací opatření. Vše je dosažitelné kvalitním zateplením bez instalace nuceného větrání s rekuperací. Tuto hodnotu je nutné doložit v projektu výpočtem, není však požadován energetický audit.
Dotace je fixní částka na m2 podlahové plochy.Při dosažení hodnot 30 kWh/m2 (BD), 40 kWh/m2 (RD) je zvýhodněno ještě vyšší dotací na m2 vytápěné podlahové plochy.


A2 Dílčí zateplení
Je nutné snížit hodnotu měrné potřeby tepla na vytápění o 20% nebo 30% (vyšší dotace). Nezáleží na způsobu dosažení této hodnoty, ale je nezbytné u jednotlivých opatření dodržet doporučené hodnoty součinitele prostupu tepla dle ČSN 73 0540. Zvolené opatření nemusí být provedeno na celé části.

 

B Novostavby v pasivnim standardu
Již není požadováno, aby provádějící firma byla registrována v Systému odborných dodavatelů. Pro získání dotace je nutné doložit   „Dlower door test“ s hodnotou < 0,6.

 

C Využití obnovitelných zdrojů energie pro vytápění a ohřev teplé vody
C1: výměna zdrojů na tuhá a kapalná fosilní paliva nebo elektrického vytápění za nízkoemisní zdroje na biomasu a účinná tepelná čerpadla

C2: instalace nízkoemisních zdrojů na biomasu a účinných tepelných čerpadel do novostaveb

C3: instalace solárně termických kolektorů

 

Dotace a její výše

Dotace se vyplácí na základě podlahové plochy zateplovaného objektu a dosažené úspory oproti původnůmu stavu. Maximální plocha, na kterou je možné získat dotaci pro oblast A je 350 m2 (RD) a 150 m2/byt (BD). Pro oblast B a C se vyplácí jednorázová dotace dle zvolené technologie. 

 

 

 

Podporovaná opatření MJ Výše dotace
Rodinné domy (RD)
A.1 Celkové zateplení, dosažení měrné roční potřeby tepla na vytápění 70 kWh/m2 Kč/m2 1 550
A.1 Celkové zateplení, dosažení měrné roční potřeby tepla na vytápění 40 kWh/m2 Kč/m2 2 200
A.2 Dílčí zateplení, snížení měrné roční potřeby tepla na vytápění o 20 % Kč/m2 650
A.2 Dílčí zateplení, snížení měrné roční potřeby tepla na vytápění o 30 % Kč/m2 850
B RD v pasivním standardu 250 000
C.1 Zdroj na biomasu s ruční dodávkou paliva bez akumulační nádrže 50 000
C.1/C.2 Zdroj na biomasu s ruční dodávkou paliva a s akumulační nádrží o
požadovaném objemu
80 000
C.1/C.2 Zdroj na biomasu se samočinnou dodávkou paliva 95 000
C.1/C.2 Tepelné čerpadlo země–voda, voda–voda 75 000
C.1/C.2 Tepelné čerpadlo vzduch–voda 50 000
C.3 Solárně-termické kolektory, pouze příprava teplé vody 55 000
C.3 Solárně-termické kolektory, příprava teplé vody i přitápění 80 000
D Dotační bonus při kombinaci vybraných opatření u RD 20 000
Bytové domy (BD)
A.1 Celkové zateplení, dosažení měrné roční potřeby tepla na vytápění 55 kWh/m2 Kč/m2 1 050
A.1 Celkové zateplení, dosažení měrné roční potřeby tepla na vytápění 30 kWh/m2 Kč/m2 1 500
A.2 Dílčí zateplení, snížení měrné roční potřeby tepla na vytápění o 20 % Kč/m2 450
A.2 Dílčí zateplení, snížení měrné roční potřeby tepla na vytápění o 30 % Kč/m2 600
B BD v pasivním standardu Kč/b.j. 150 000
C.1/C.2 Zdroj na biomasu Kč/b.j. 25 000
C.1/C.2 Tepelné čerpadlo země–voda, voda–voda Kč/b.j. 20 000
C.1/C.2 Tepelné čerpadlo vzduch–voda Kč/b.j. 15 000
C.3 Solárně-termické kolektory, pouze příprava teplé vody Kč/b.j. 25 000
C.3 Solárně-termické kolektory, příprava teplé vody i přitápění Kč/b.j. 35 000
D Dotační bonus při kombinaci vybraných opatření u BD Kč/BD 50 000

 

 

Podání žádosti
Žádost se může podat před i po ukončení realizovaných opatření. Příjem žádosti je na krajských pracovištích SFŽP a na pobočkách velkých bank. Na schválení dotace a vydání dotačního příslibu je lhůta 60 dní. Pro žádost není požadován energetický audit, postačí projekt s výpočtem energetických parametrů vypra­covaný autorizovanou osobou dle zákona 360/1992 Sb..


V případě Vašeho zájmu o posouzení možnosti získání dotací z programu „Zelená úsporám“ vyplňte tento formulář a zašlete na adresu: zelenausporam@activprojekce.cz