Služby

Realizační dokumentace stavby, objektu nebo zařízení

je dokumentace zpracovávaná dodavatelem stavby, resp. její části, obsahující zejména dílenské a výrobní výkresy sloužící k realizaci stavby, objektu nebo zařízení. Zpracování realizační dokumentace není součástí výkonů architekta/inženýra podle tohoto řádu a honorář za její vypracování se podle tohoto řádu neurčuje. Architckt/inženýr může být pověřen výkonem dohledu nad jejím zpracováním, obvykle jako součásti výkonu autorského dozoru.