Služby

Pasivní dům

Základní parametry pasivního domu

 • ≤ 15 kWh/m2a

             maximální roční potřeba tepla na vtápění domu

 • ≤ 0,6 hod-1

             celková neprůvzdušnost n50 obálky domu

 • ≤ 120 kWh/m2a

             maximální roční celková potřeba primární energie domu


 Těchto hodnot dosáhneme

 • vhodným návrhem domu
 • podrobnou projektovou dokumentací s řešením všech detailů domu
 • výběrem vhodného dodavatele (prováděcí firma)
 • kontrolou prací na stavbě a provedením potřebných měření (technický dozor investora, BLOWER DOOR test)

 

Výhody pasivního domu                               

 • nízké náklady na vytápění
 • vysoký komfort bydlení (tepelná pohoda, nízká koncentrace CO2 uvnitř domu)
 • je šetrný k životnímu prostředí (nízké emise CO2 do ovzduší)
 • jde o dobrou investici na celý život (vzhledem ke stále rostoucím cenám energií)
 • vysoká hodnota domu i v budoucnosti (v případě prodeje domu)

 

Nevýhody pasivního domu     

 • vyšší pořizovací náklady (asi 10–15%)
 • je náročný na výběr stavební parcely

 

Mýty a předsudky o pasivních domech

 • V pasivních domech není možné větrat okny

Jeden často se vyskytující mylný fakt o pasivních domech. Okna je možné v pasivním domě normálně otvírat, ale není to potřebné. Řízené větrání s rekuperací tepla zajistí příjemné mikroklima bez přirozeného větrání otevřenými okny. 

 • Pasivní domy jsou finančně náročnější

V České republice je cenový rozdíl mezi standardním domem a domem pasivním uváděn ve výši 10–15%. Průzkum v zemích západní Evropy ukázal, že pasivní domy jsou nákladnější pouze o 7–9% a lze očekávat srovnání cen. Do snížení nákladnosti pasivných domů výrazně promlouvá fakt, že jejich náklady na provoz jsou až 10 krát nižší.