Služby

Inženýrská činnost

Na základě jednání s dotčenými orgány státní a veřejné zprávy a s ostatními ú­častníky správního řízení, v součinnosti se správci veřejných sítí, zajistíme:

 – předběžné souhlasy s investičním záměrem – připravovanou stavbou

 – vydání územního rozhodnutí nebo územního souhlasu

 – vydání stavebního povolení

 – kolaudaci dokončené stavby