Oprava panelového bytového domu č.p. 1212–1217, ul. Jana Palacha

panelový konstrukční systém – VVU ETA

Předmětem této akce bylo zpracování návrhu na odstranění statických poruch a komplexní sanační řešení stavebních konstrukcí panelového bytového domu v ul. Jana Palacha č.p. 1212,1213,121­4,1215,1216,1217 v Mla­dé Boleslavi. Jedná se o panelový dům s osmi podlažími, třemi sekcemi(1212–1213, 1214–1215, 1216–1217) kde je v každé sekci 46 bytových jednotek. Pro­jektová dokumentace pro tuto akci byla zpra­cována rovněž  pro získání podpory z vládního programu „PANEL“ a bude sloužit jako příloha k žádosti ve smyslu Nařízení vlády č.299/2001 Sb. ve znění č.325/2006. 
Financování stavby bude z fondu oprav společenství vlastníků bytových jednotek v kombinaci s možností státních finančních programů, případně komerčních úvěrů.
Cílem projektové dokumentace je poskytnout stavebníkovi (dodavatelské firmě) komplexní řešení na odstranění závažných statických vad, které ohrožují stabilitu domu, bezpečnost a zdraví osob. Tyto závady uvádějí objekt do havarijního stavu. Proto sebyla navržena stavebně technická řešení, která prodlouží funkčnost a životnost celé stavby.

Stupeň PD: DSP
Lokalita: Mladá Boleslav
Autor: Ing. Martin Václavů a kolektiv ACTIV Projekce
Investor: Společenství vlastníků bytových jednotek
Náklady: 36 mil. Kč
Projekt: 05/2007
Realizace: 07/2008
Sekce1212-1213, Pohled jižníSekce 1212-1213, Pohled severníSekce 1212-1213, Pohled východníSekce 1214-1215, Pohled jižníSekce 1214-1215, Pohled severníSekce 1216-1217, Pohled jižníSekce 1216-1217, Pohled severníSekce 1218-1219, Pohled jižníSekce 1218-1219, Pohled severníSekce 1218-1219, Pohled západníCelý blok, Pohled jižní a severníDokončená realizace opravy sekce 1218-1219Dokončená realizace opravy sekce 1218-1219Dokončená realizace opravy sekce 1216-1217Probíhající realizace opravy sekce 1214-1215Opravené a zateplené sekce 1216-1217 a 1218-1219Probíhající realizace opravy sekce 1212-1213