Provozní objekt letiště Hoškovice

Architektonické a výtvarní řešení, kterého je autorem Arch. Josef Klimeš bylo navrženo na základě požadavku investora, vytvořit pohledově atraktivní moderní letištní objekt se soudobým výrazem objektů obdobné funkce a plně funkční pro daný účel. Provozní objekt letiště Hoškovice je obdélníkového tvaru tvořen třemi sekcemi – loděmi. Celistvost obdélníkového tvaru objektu narušuje středová sekce – loď, která svým objemem expanduje na straně severozápadní směrem k letištní ploše a na straně jihovýchodní směrem k obci Hoškovice. Tato středová loď svým provedením dodává dynamiku celému objektu a doplňuje výrazným kontrastem jednoduchost a střídmost postranních sekcí. Celý objekt má základní půdorysný rozměr 72×35m, přičemž středová sekce rozšiřuje základní šířku 35m na každé straně o 3,6m.

Stupeň PD: STS, DÚR, DSP
Lokalita: Hoškovice, Mnichovo Hradiště
Autor: arch. Josef Klimeš a kolektiv ACTIV Projekce s.r.o.
Investor: Soukromá osoba
Zastavěná plocha: 2610m2
Projekt: 07/2009
Pohled severozápadníVizualizace - Pohled jihovýchodníPohled severovýchodníVizualizace - Pohled od RWI 1Vizualizace - Pohled od RWI 2Vizualizace - Pohled od Hoškovic 1Vizualizace - Pohled na středovou sekci od HoškovicVizualizace - Nadhled od RWI 2Vizualizace - Nadhled od HoškovicVizualizace - Pohled nastředovou sekci od RWI 2