Oprava vad panelového bytového domu ul. Erbenova 876, 877 a 878, Mladá Boleslav

panelový konstrukční systém – MS Prumstav

9-ti podlažní panelový dům o 96-ti bytových jednotek. Předmětem této projektové dokumentace je zpracování návrhu na odstranění statických poruch a komplexní sanační řešení stavebních konstrukcí panelového bytového domu v ul. Erbenova č.p. 876, 877 a 878 v Mladé Boleslavi. Tato projektová dokumentace je zpracována rovněž na podporu vládního programu „PANEL“ a bude sloužit jako příloha k žádosti ve smyslu Nařízení vlády č.299/2001 Sb. ve znění č.325/2006. Financování stavby bude z fondu oprav společenství vlastníků bytových jednotek v kombinaci s možností státních finančních programů, případně komerčních úvěrů. Cílem projektové dokumentace je poskytnout stavebníkovi (dodavatelské firmě) komplexní řešení na odstranění závažných statických vad, které ohrožují stabilitu domu, bezpečnost a zdraví osob. Tyto závady uvádějí objekt do havarijního stavu. Proto se navrhují stavebně technická řešení, která prodlouží funkčnost a životnost celé stavby.

Na základě provedeného průzkumu zaměřeného na obvodový plášť a jeho současný stav, bylo zjištěno jednak nedbalé provedení zálivkové výztuže a s tím související koroze montážních spojů. K odstranění nejistoty spřažení sendvičového parapetního panelu jsme přistoupili ke dodatečnému prokotvení vymývané moniérky s nosnou částí.

Stupeň PD: DSP
Lokalita: Mladá Boleslav
Autor: Petr Pospíchal a kolektiv ACTIV Projekce
Investor: splolečenství vlastníků jednotek
Náklady: 19.7 mil.
Projekt: 2/2007
Realizace: 12/2008