Novostavba rodinného domu Dlouhý Most

Základním objemem rodinného domu je kvádr s obdélníkovými půdorysnými rozměry 15,27×7,02m, se sedlovou střechou v mírném sklonu 25° a výškou hřebene v úrovní +7,4m od úrovně podlahy 1.NP. Kompaktní obdélníkový tvar 1.NP je na severovýchodní straně narušen menším objemem rovněž s tvarem kvádru, kterého půdorysné rozměry jsou 9,77×4,52m. Zastřešení této části je plochou střechou, na které je navržena terasa ve výškové úrovni +3,245m od podlahy 1.NP. Základní objem je dvojpodlažní s částečným podsklepením. Menší z objemů je jednopodlažní bez podsklepení. Podélné osy dvou kvádrů tvořících objem navržené novostavby rodinného domu jsou vzájemně pootočené o 45°. Orientace vůči světovým stranám byla zvolena na základě možností daných volbou a umístěním stavebního pozemku s velkým zřetelem na budoucí tepelně technické parametry stavby a rozhled do okolí rodinného domu. Podélná osa většího z objemů je ve směru západ – východ s mírným pootočením necelých 8° ke směru sever – jih. Podélná osa menšího objemu je ve směru severozápad – jihovýchod. 

Stupeň PD: STS,DUR, DSP, dozor stavby
Lokalita: Liberec
Autor: Ing. Martin Václavů
Investor: soukromá osoba
Zastavěná plocha: 148m2
Náklady: 6 mil. Kč
Projekt: 2011
Realizace: 2015/2016
Pozemek s výhledem na dominantu LiberceVýkopové práceVýkopové práceZáklady podzemního podlažíPodkladní beton podzemního podlažíHydroizolaceZdivo 1.PPZdivo 1.PPStrop nad 1.PPZdivo 1.NPZdivo 1.NPZdivo 1.NPZdivo 1.NPStrop nad 1.NPZdivo 2.NPZdivo 2.NPKonstrukce střechyKonstrukce střechy