Rodinný dům v Pasekách nad Jizerou

Novostavba rodinného domu na pomezí CHKO a KRNAPu

Architektonické řešení tohoto rodinného domu v maximální míře respektuje stávající přírodní poměry, okolní zástavbu a urbanistickou strukturu v dané lokalitě. Návrhem jsme se snažili na toto přirozeně navázat za současného splnění požadavků na soudobý standard bydlení a trávení volného času. I přes to všechno bylo zajištění souhlasného stanoviska od zprávy KRNAP a CHKO dost problematické a zdlouhavé. 
Na pozemku je navržen rodinný dům a technický objekt s možností parkování dvou osobních automobilů. Umístění rodinného domu ve vyšší části pozemku zajišťuje dostatečné oslunění všech obytných místností v průběhu celého roku a současně tak zachovává spodní část pozemku volnou jako odpočinkovou zónu. Technický objekt je navržen téměř ve stejné úrovni s možností parkování mezi tímto objektem a obecní komunikací, již na pozemku stavebníka.
Rodinný dům a technický objekt bude komunikačně propojen zpevněnými plochami s vložením terénních schodišť a ramp.
Hlavní vstup do objektu je řešen přes rizalit vystupující ze základního objemu. Dalším doplňkovým vstupem je z exteriéru přístupný i suterén objektu, který vychází z umístění objektu ve svahu.
 

Stupeň PD: STS, DÚR, DSP, DPS
Lokalita: Paseky nad Jizerou
Autor: Ing. Martin Václavů a kolektiv ACTIV Projekce s.r.o.
Investor: Soukromá osoba
Zastavěná plocha: 150m2 + technický objekt
Projekt: 2011
Realizace: 2013/2014
Pohled 1Pohled 2Pohled 3Pohled 4