Revitalizace areálu hotelu Vyhlídka v Kokořínském dole

Revitalizace a dostavba hotelu

Stupeň PD: STS, DÚR, DSP
Lokalita: Kokořínský důl
Autor: Ing.arch. Petra Zajíčková, ak. soch. Luděk del Maschio, Ing. Martin Václavů a kolektiv ACTIV Projekce s.r.o.
Investor: právnická osoba
Zastavěná plocha: 367m2
Náklady: 65 mil. Kč
Projekt: 10/2008