Bytový komplex TORYSA PARK

Komplex bytových domů

Stupeň PD: STS
Lokalita: Prešov, SK
Autor: Ing. Martin Václavů a kolektiv ACTIV Projekce, Ing. Jozef Petrík, Ing. Marek Šatanek
Investor: Právnická osoba
Zastavěná plocha: 1560m²
Náklady: 260 mil. Kč
Projekt: 2009
Vizualizace - celkový jihozápadní pohled na bytový komplexVizualizace - objekt B - pohled jihovýchodníVizualizace - objekt B - pohled západníObjekt B - pohled jižníObjekt B - pohled severníObjekt B - pohled západní