Novostavba rodinného domu na p.p.č.1789/5 a 1788/5 v Hrádku nad Nisou

Novostavba rodinného domu

Projektová dokumentace řeší novostavbu rodinného domu. Základní hmotu objektu tvoří dva na sebe kolmé kvádry. Hlavní obytná část (větší kvádr) je orientovaná delší stranou kolmo na uliční čáru ve směru východ – západ. Jedná se o dvojpodlažní část s pultovou střechou se sklonem 5° ve směru spádnice jih – sever. Vedlejší technická část (menší kvádr) je orientovaná delší stranou rovnoběžně s uliční čárou ve směru jih – sever. Tato část objektu je jednopodlažní s podlahovou plochou ve dvou úrovních navzájem posunutých o 0,45m, zastřešena je plochou střechou. Dvě úrovně podlah v technické části jsou navrženy z důvodu snahy co možná maximálně kopírovat svažitost terénu. Tím bude také docíleno minimalizování výšky objektu nad rostlým – upraveným terénem.     
Barevně je objekt navržen v odstínech s výrazným kontrastem. Dřevěné části fasády budou provedeny z modřínového dřeva v přírodním odstínu, barva fasády bude bílá. Fasáda bude doplněna stínícími fasádními panely.

Stupeň PD: STS, DÚR, DSP
Lokalita: Hrádek nad Nisou
Autor: Ing. Martin Václavů a kolektiv ACTIV Projekce
Investor: Soukromá osoba
Zastavěná plocha: 193,8m²
Projekt: 03.2010
Pohled jihovýchodníPohled jihozápadníPohled severovýchodníZaložení první řady zdivaPostup zděníPohled z ulicePohled ze zahradyStropní konstrukceSchodištěStřecha z východuStřecha ze západu