FVE Lutín

Fotovoltaická elektrárna 1204 kWp

Solární pole je kompaktní plocha rozdělena obslužnou nezpevněnou cestou a mezi jednotlivými řady vznikají distanční uličky závislé od sklonu terénu a max. výškou FV panelu. FV panely jsou umístěné na ocelové konstrukci pod pevným sklonem 35°. Pro umístění technologie (centrálních střídačů, přepěťových ochran, rozvaděčů, dataloggeru a řídícího PC) bude v areálu FVE umístěna sestava kontejnerů. Pro umístění FV panelů bude vyrobena ocelová konstrukce ze svislých a vodorovných prvků. Založení nosné konstrukce bude na betonových patkách. Konstrukce panelů FV panelů bude prováděna min. 400–600 mm nad terénem v jednotné výšce. Technologický kontainer bude o rozměrech 11.35×4,96 m. Bude proveden jako prefabrikovaný železobetonový celek. Technologický kontainer budou pomocí kabeláže vedené částečně na konstrukcích a z části v zemi připojeny se všemi fotovoltaickými panely. Tento technologický kontainer a předávací stanicí bude propojena zemní kabelovou trasou se zemním vedením 22 kV s provozovatelem distribuční soustavy.

Stupeň PD: STS, DUR, DSP
Autor: ACTIV Projekce
Investor: Sluneční park Lutín
Zastavěná plocha: 34 300 m2
Náklady: 130 mil.
SITUACE ŠIRŠÍCH VZTAHŮSITUACE CELKOVAPODROBNA SITUACE