FVE Dubí u Teplic

fotovoltaická elektrárna 1052 kWp

Solární pole je kompaktní plocha rozdělena středovou obslužnou nezpevněnou cestou a mezi jednotlivými řady vznikají distanční uličky závislé od sklonu terénu a max. výškou FV panelu. FV panely jsou umístěné na ocelové konstrukci pod sklonem 35°, tyto panely mohou mýt el. ovládaný sklon v závislosti na ročním období a denního pohybu slunce. Pro umístění technologie (centrálních střídačů, přepěťových ochran, rozvaděčů, dataloggeru a řídícího PC) bude v poli umístěn kontainer. Pro umístění FV panelů bude vyrobena ocelová konstrukce ze svislých a vodorovných prvků. Založení nosné konstrukce bude na vrtaných betonových patkách. Konstrukce panelů FV panelů bude prováděna min. 400 mm nad terénem v jednotné výšce. Technologický kontainer bude o rozměrech 9.42×6,14 m. Bude proveden jako prefabrikovaný celek. Technologický kontainer budou pomocí kabeláže vedené částečně na konstrukcích a z části v zemi připojeny se všemi fotovoltaickými panely. Tento technologický kontainer s předávací stanicí bude propojen zemní kabelovou trasou se zemním vedením 22 kV v majetku ČEZ a.s., které se nachází v těsné blízkosti technologického kontaineru.

Stupeň PD: STS, DUR, DSP
Autor: ACTIV Projekce
Investor: Sluneční park Dubí
Náklady: 130mil
celkova situacepodrobna situace