Rekonstrukce rodinného domu č.p.55, Ohrazenice

Předmětem architektonického návrhu/studie je rekonstrukce rodinného domu, který byl postaven v roce 1966. Studie v sobě zahrnuje rekonstrukci vstupní části objektu, která bude navazovat na sklad zahradního nábytku a odpočinkovou část určenou pro posezení na zahradě. Zádveří, sklad a odpočinková část budou zastřešeny plochou střechou. V objektu budou vyměněny všechny výplně otvorů. Z chodby – schodišťové podesty bude vybourán otvor pro dveře na terasu ve východní části pozemku. Terasa bude součástí odpočinkové části objektu. Překonání výškového rozdílu mezi terasou a 1.NP bude umožňovat ocelové žárově pozinkované schodiště.
Stávající jehlanová střecha bude z objektu odstraněna a bude nahrazena novou nástavbou 3.NP. Nástavba bude ve 2/3 půdorysné plochy objektu. Zbylá část bude využívána jako terasa. Celkový vzhled objektu dotvoří zateplení fasády. Soklová část bude opatřena kontaktním zateplovacím systémem, fasáda 1. a 2.NP bude opatřena zateplovacím systémem s provětrávanou mezerou a fasádními deskami. Fasáda nástavby bude rovněž provětrávaná s dřevěným obkladem.

Stupeň PD: STS, DÚR, DSP
Lokalita: Ohrazenice, Turnov
Autor: Ing. Martin Václavů a kolektiv ACTIV Projekce
Investor: Soukromá osoba
Zastavěná plocha: 139 m2
Rodinný dům - jaro 2007Rodinný dům - léto 2007Realizace zateplení spodní stavbyPohled 2 z dráhy ČDPhled z dráhy ČDPohled z ulice 1Celkový pohled ze zahradyPohled ze zahradyRodinný dům - léto 2010