Bytový dům – KUBÍNSKE TERASY

Novostavba bytového domu, 52 bytových jednotek

Koncepce návrhu bytového domu vychází z požadavku investora vytvořit moderní a maximálně funkční bydlení. Situování objektu v ose západ – východ umožní výhled na Chočské pohoří na straně východní a centrum města na straně západní. Bytový dům je tvořen dvěma sekcemi A (severní sekce), B (jižní sekce) a je navržen do svažitého terénu se sklonem západním směrem. Sekce jsou navzájem o 2,5m uskočené. Značně svažitý terén přímo vybízel k navržení víceúrovňového vstupu do objektu a jeho zapuštění do terénu na straně východní. Na straně západní, z ulice Nemocničnej jsou situovány vjezdy do podzemních garáží. V sekci A bude 14 stání+1 stání pro tělesně postiženou osobu, v sekci B to bude 16 stání+1 stání pro tělesně postiženou osobu přímo uvnitř objektu. Další parkovací stání budou vytvořena v okolí objektu a to v celkovém počtu 15 stání a z toho bude 8 stání krytých terasou v 1.PP. V částečně zapuštěném 1.PP bude ve východní části dispozice obou sekcí vytvořen sklepní prostor s kójemi pro jednotlivé bytové jednotky. V západní části tohoto podlaží budou 4 bytové jednotky o velikosti 3+KK a každá bytová jednotka bude mít svoji předzahrádku. Bytové jednotky s předzahrádkami budou dále vytvořeny na straně východní v 1.NP. Bude se jednat o bytové jednotky o velikosti 1+1, 3+KK a 4+KK. V dalších podlažích budou bytové jednotky o velikosti 1+KK,2+KK,3+KK a 4+KK. Poslední dvě podlaží obou sekcí jsou vyhrazena pro mezonetové byty o velikosti 5+KK s terasou. Celkový počet bytových jednotek v navrženém objektu je 52. Postup prací na návrhu bytového domu: 14.1.2008 – POHLED ZÁPADNÍ 1. pracovní verze 20.1.2008 – POHLED ZÁPADNÍ BYL UPRAVEN A JSOU DOPLNĚNY DALŠÍ POHLEDY – JDE O PRACOVNÍ NÁVRH 27.1.2008 – 3D MODEL 1. pracovní verze 4.2.2008 – DALŠÍ OBRÁZKY 3D MODELU BYTOVÉHO DOMU 5.6.2008 – VIZUALIZACE

Stupeň PD: STS, DÚR, DSP
Lokalita: Dolný Kubín – Brezovec, Slovenská republika
Autor: ACTIV Projekce s.r.o.
Investor: Právnická osoba
Zastavěná plocha: 1426,1m²
Náklady: 130 mil. Kč
Projekt: 12/2007
Realizace: 01/2008
Průběh realizace - Celkový jihozápadní pohled na sídliště BerezovecPrůběh realizace - Pohled jihovýchodníPrůběh realizace - Pohled jižníPrůběh realizace - Pohled severovýchodníPrůběh realizace - Nadhled severovýchodníPrůběh realizace - Nadhled s výhledem na město Dolní KubínBytový dům Kubínske terasy - realizace fasády 1Bytový dům Kubínske terasy - realizace fasády 2Bytový dům Kubínske terasy - realizace fasády 3Před dokončenímPřed dokončenímPřed dokončením