Oprava fasády domů č.p. 99 a 57, Valdštejnovo náměstí v Jičíně

Předmětný objekt č.p.99 se nachází v centru města Jičín na nároží ul. Nerudova a Valdštejnova nám. na památkově chráněném území. Objekt je nemovitou kulturní památkou zapsanou do seznamu Národního památkového ústavu rejstřík.č. 46313/6 –1066. Dalším objektem je č.p.57, který je sousedním objektem č.p. 99 a je situován do Valdštejnova náměstí. Objekt je nemovitou kulturní památkou zapsanou do seznamu Národního památkového ústavu rejstřík.č. 24353/6–1053.
Stávající stav fasád objektů je neuspokojivý zejména pak z dvorní části a je proto nutné provedení prací dle PD.
Projektová dokumentace řeší opravu fasády již existující historické stavby v centru města Jičín. Oprava nebude měnit tvarový vzhled objektu a navržené úpravy budou v souladu s požadavky Národního památkového ústavu.

 

Stupeň PD: DSP
Lokalita: Jičín
Autor: Petr Pospíchal a kolektiv ACTIV Projekce
Investor: Město Jičín
Projekt: 4/2008