Oprava fasády Regentského domu č.p.2, ul. Smiřických v Jičíně

Návrh oprav fasád v naší projektové dokumentaci vychází z předem provedených průzkumů (stavebně technický průzkum, restaurátorský a stavebně – historický průzkum, průzkum pro návrh sanace zdiva) a požadavků státního památkového ústavu. Trochu z historie objektu: Původní objekt pocházel patrně z doby kolem roku 1500 (dochovaly se sklepy s pozdně gotickými portály). Roku 1540 dům vlastnil Mikuláš Štítný ze Štítného. Postavil patrový přední dům, dochovaly se z něj části zdiva a dvě pozdně gotická ostění v mezipatře. Po roce 1584 byl dům zcela renesančně přestavěn Janem Rudolfem Trčkou a jeho manželkou Magdalenou z Valdštejna. Z této doby se pod pozdější omítkou dochovaly fragmenty psaníčkových sgrafit v severovýchodním rohu dvorního průčelí (které dnes nejsou patrny a budou předmětem podrobného průzkumu). Od roku 1592 vlastnil dům Jeroným Bukovský. Ten přikoupil za svým domem pivovar, který nechal strhnout a roku 1627 přikoupil i kus městiště a na těchto pozemcích mu valdštejnský stavitel Oktavián Spinolla vystavěl novou budovu. Starý a nový dům pak spojil průchodem a upravil také průčelí do náměstí, kde se dodnes dochoval alianční Jeronýma Bukovského a jeho manželky Marty. Po požáru z roku 1768 byl dům upravován v pozdně barokním stylu . Roku 1875 navrhl jičínský stavitel František Svoboda pro Kateřinu a Františka Syřiště plán na výstavbu nových činžovních bytů v objektu s průčelím do Lindnerovy ulice. 9. ledna 1961 předložil Stání ústav pro rekonstrukci památkových měst a objektů (SÚPMO) Městskému národnímu výboru v Jičíně návrh na rekonstrukci domu čp. 2 (vlastní rekonstrukce probíhala v letech 1962–63). Na základě rozhodnutí školské a kulturní komise Okresního národního výboru v Jičíně ze dne 29. 10. 1963 byl dům čp. 2, zvaný Regentský, zapsán do státního seznamu nemovitých kulturních památek.

Stupeň PD: DSP
Lokalita: Jičín
Autor: Petr Pospíchal a kolektiv ACTIV Projekce
Investor: Město Jičín
Projekt: 01/2008