Zateplení panelového domova důchodců Bavlnářská 523, Semily – Podmoklice

panelový konstrukční systém – T06B

9-ti podlažní panelový dům s náplní sociální služby „domova důchodců“.
Předmětem této projektové dokumentace je zpracování návrhu na zateplení objektu panelového domu v ul. Bavlnářská č.p. 523 v Semilách. Tato projektová dokumentace je zpracována rovněž na podporu dotací z OP Životního prostředí prioritní osa 3 – Udržitelné využívání zdrojů energie, oblast podpory 3.2. na zateplení městských objektů. Cílem projektové dokumentace je poskytnout stavebníkovi (dodavatelské firmě) komplexní řešení pro zateplení a odstranění závažných statických vad, které ohrožují stabilitu domu, bezpečnost a zdraví osob. Proto se navrhují stavebně technická řešení, která prodlouží funkčnost a životnost celé stavby.

Stupeň PD: DPS, DZS
Lokalita: Semily
Autor: Petr Pospíchal a kolektiv ACTIV Projekce
Investor: Město Semily
Projekt: 1/2009