Oprava vad panelového bytového domu ul. U Stadionu 888 – 890

panelový konstrukční systém – MS Prumstav

9-ti podlažní panelový dům o 96-ti bytových jednotek.
Předmětem této projektové dokumentace je zpracování návrhu na odstranění statických poruch a komplexní sanační řešení stavebních konstrukcí panelového bytového domu v ul. U Stadionu č.p. 888 až 890 v Mladé Boleslavi. Tato projektová dokumentace je zpracována rovněž na podporu vládního programu „PANEL“ a bude sloužit jako příloha k žádosti ve smyslu Nařízení vlády č.299/2001 Sb. ve znění č.325/2006. Financování stavby bude z fondu oprav společenství vlastníků bytových jednotek v kombinaci s možností státních finančních programů, případně komerčních úvěrů. Cílem projektové dokumentace je poskytnout stavebníkovi (dodavatelské firmě) komplexní řešení na odstranění závažných statických vad, které ohrožují stabilitu domu, bezpečnost a zdraví osob. Tyto závady uvádějí objekt do havarijního stavu. Proto se navrhují stavebně technická řešení, která prodlouží funkčnost a životnost celé stavby.

Stupeň PD: DSP
Lokalita: Mladá Boleslav
Autor: Petr Pospíchal a kolektiv ACTIV Projekce
Investor: splolečenství vlastníků jednotek
Projekt: 8/2007